obrázek úspory teplo a klid
přinášíme teplo & klid domova
Navíc šetříme peníze, čas, energii a životní prostředí
PVB spol s r.o. Ing. František Vlasák, Tylova 220, Dašice, telefon: 602 412 780, vlasak@pvb.cz, www.pvb.cz


odrážka Climatizer Plus • Slouží jako tepelná a zvuková izolace
 • Vytváří dokonalou izolační vrstvu
 • Při dodržení podmínek správné aplikace nedegraduje
 • Nešíří plamen a zvyšuje požární odolnost konstrukcí
 • Odpuzuje hlodavce a hmyz
 • Zvyšuje odolnost proti plísním a houbám
 • Šetří životní prostředí
 • Je ekonomicky šetrný


play


Climatizer Plus je tepelně a zvukově izolační hmota na bázi celulózových vláken. Je vyráběn v kanadské licenci společností CIUR a.s. zpětným rozvlákněním papíru a přidáním patřičných ekologicky šetrných přísad. Climatizer Plus je vyvážen do více než 20 zemí světa.


Moderní izolační materiál

Climatizer Plus splňuje naprosto všechny požadavky kladené na moderní izolační materiály. Při stejné tloušťce jsou jeho parametry srovnatelné např. s polystyrenem a minerální nebo skelnou vatou. Díky způsobu aplikace ale tyto izolační materiály nakonec předčí tím, že vytvoří celistvou vrstvu beze spár a zároveň vyplní prostor včetně všech detailů, což u klasické izolace většinou není dosažitelné.


Climatizer Plus

Požární odolnost

Přesto, že se jedná v podstatě o recyklát papíru, díky svým přísadám Climatizer Plus nešíří plamen. Při teplotách nad 120°C tyto přísady náhle zvlhnou a tím zpomalí odhořívání hmoty. Konstrukce izolované Climatizerem Plus tak vydrží nápor ohně dokonce déle než konstrukce neizolované, nebo izolované např. samozhášivým polystyrenem. (Viz video.)


Sesedání izolační vrstvy

Při nejmenší objemové hutnosti, která se aplikuje na vodorovných plochách, činí jeho norma sesednutí 15%, což je méně než u minerálně vláknitých izolací. V praxi jeho sesednutí i po několika letech nepřesahuje 10%, které se připočítavají při aplikaci. Při hutnosti, která se aplikuje na šikmé a svislé plochy dokonce nesesedá vůbec.


Stálost

Díky minerálním přísadám, které chrání celulózové vlákno, zůstává nafoukaná nebo nastříkaná vrstva izolace v nezmněněném stavu po celou dobu životnosti objektu.

Climatizer Plus - ekologicky čistá izolace

Ochrana proti hlodavcům

Další úlohou přísad Climatizeru Plus je odpuzování hlodavců. Mohlo by se zdát, že vrstva celulózové izolace bude ideálním rejdištěm pro myši a ostatní hlodavce, ale není tomu tak. Svými přísadami Climatizer Plus hlodavce a hmyz naopak odpuzuje.


Zdravotní nezávadnost

Díky zdravotní nezávadnosti je také s úspěchem používán např. v objektech sloužících k chovu zvířat, v zemědělském a potravinářském průmyslu.


Přísady

Kyselina boritá - (ve zředěné koncentraci – borová voda), antiseptikum.
Síran hořečnatý - látka pro protipožární impregnaci textilií, hnojivo, přísada krmiva přežvýkavců.
Přísady jsou v materiálu homogenně rozprostřena a spojena s vlákny díky speciální technologické úpravě. Od vlákna se běžnými prostředky mechanicky nedá oddělit.Technická specifikace

 • Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace): 0,039 - 0,043 W/m.K
 • Použití v tepelném rozsahu od -50°C do 80°C (krátkodobě až 105°C)
 • Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně): 5 m2 K/W
 • Tloušťka pro U=0,2 W/m2K (doporučený minimální součinitel prostupu tepla pro stropy): cca 20 cm
 • Objemová hmotnost pro aplikace: 27 - 90 kg/m3
 • Stupeň hořlavosti (suchá aplikace a nástřik vodou): C1... ...C-s2-d0
 • Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Karsil): B... ...B-s2-d0
 • Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Sokrat): D-s2-d0
 • Šíření plamene:
  Is=0,00 mm.min-1
  Vs=0,00 mm.min-1
 • Součinitel difúze vodních par při 10°C a relativní vlhkosti 76%:
  Suchý výrobek: 0,086.10-9obj.hm. 26 kg/m3
  Nástřik s vodou: 0,066.10-9obj.hm. 26 kg/m3
 • Ustálená vlhkost při 23°C a 80% relativní vlhkosti: 10,2 % hm
 • Schválení hygienika ČR z 19.2.1992 a 26.4.1993
 • Vyjádření SZÚ z 5.4.2001, 20.4.2001, a 29.4.2004
 • Ekologicky šetrný výrobek 01-01 (známka propůjčena již v roce 1994).
 • Systém řízení jakosti procesu výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001

Pro podrobnější informace zavítejte na stránky výrobce: www.climatizer.cz© 2010 PVB spol.s r.o. - Všechna práva vyhrazena
Tvorba webu: Shangrila Factory CZIN.eu Portál Pardubice - informační portál města